Travma

TRAVMA

Daimi dişlenme döneminde, diş kırıldıysa ve kırık parça bulunabildiyse kırık parça süt içerisine koyularak en kısa zamanda bir pedodontiste başvurulmalıdır.

travma

Eğer ki diş tamamen yerinden çıkmış ise en kısa sürede ve uygun şartlarda diş hekimine getirdiğiniz takdirde tekrar yerine yerleştirilebilir. Kaza sonucu yerinden çıkan dişi kök yüzeyine hiç temas etmeden akan su altında yıkayıp süte koyarak en kısa sürede hekiminize ulaştığınız takdirde kurtulma şansı oldukça yüksektir.

Süt dişlerinde ise durum biraz daha farklıdır. Süt dişlenmede en sık karşılaşılan travma şekli dişlerin yerinden çıkması ya da çene kemiği içerisine gömülmesidir. Travma sebebiyle yerinden çıkan süt dişleri tekrar yerine yerleştirilemez. Sürekli diş germi, geçirilen travma nedeniyle zarar görmemişse bile süt dişi tekrar yerine yerleştirilmeye çalışılırken zarar görebilir.