Gömük Dişler

GÖMÜK DİŞLER

Sürme yaşı tamamlandığı halde normal okluzyonda yerini alamamış; kemik ve yumşak doku içinde kalmış dişler gömülü dişler olarak tanımlanmaktadır. Gömük diş oluşması bireylerin genetik özellikleri, beslenme şekilleri, dişlerin fonksiyona katılım, ırksal değişiklikler gibi parametreler altında değişiklik gösterebilir. Genellikle erkeklerde 20–23, bayanlarda ise 21–22 yaşlar arasında olmaktadır.

Gömülü diş belirtileri nelerdir?

Diş ağrısı, kırmızı ve şiş diş etleri, baş ağrısı, ağızda kötü bir tat, çene çevresinde şişlik, kötü ağız kokusu, diş etlerinde kanama halleri gömülü yirmi yaş dişlerinin belirtileri olabilir.

Gömük operasyonlarında nelere dikkat edilmeli?

Ameliyat öncesinde diş hekiminiz tarafından önerilen ilaçlar alınmalıdır. Kanamanın durmasına engel teşkil eden asprin, antikoagülan gibi ilaçlar kullanılıyorsa hekim kontrolünde ameliyat öncesi kesilmelidir.

Gömük diş operasyonlarından sonra oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir?

Ağrı Gömük diş cerrahisi sonrası görülen ağrı, dişin zorluk derecesi ile ilişkilendirilmektedir.
Ödem Cerrahi sonrası ödem girişimi takip eden 1. ve 2. günde en üst seviyededir, 3. günden itibaren azalmaya başlar, 7.günde pek çok vakada tamamen çözülür.
Trismus (ağız açmada kısıtlılık) Gömük yirmi yaş dişi cerrahisini takiben görülen trismus, cerrahi sonrası 1. ve 2. günlerde maksimum seviyededir. Genellikle cerrahi sonrası 7. günde tamamen geriler, bazı vakalarda 10. güne kadar devam edebildiği rapor edilmektedir.
Alveoler osteitis (AO) Diş çekimini takiben günler sonra ortaya çıkan şiddetli ve zonklayıcı ağrının ve ağız kokusunun mevcut olduğu klinik tablodur.
Enfeksiyonlar
Kanama Operasyon sırasında (0.7%) ve sonrasında (0.1%) olmak üzere ikiye ayrılır, sebepleri lokal veya sistemik olabilir.
Lokal faktörler (yumuşak doku ve damar hasarı)
Komşu dişlere hasar verilmesi